Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

четвъртък, 12 януари 2012 г.

България през първ. пол. на ІХ век

Анализ на историческа карта

                                                  Михаела Чапарова, уч. от Vа клас
Преподавател: Мария Николова
Учебна 2011/2012 година
                                                                   

Представена ни е историческа карта, даваща ни информация за териториалното разширение на България при управлението на българските ханове през първата половина на IX век.
С оранжев цвят на картата е обозначена територията на България в края на VIII век. Тя обхваща областта Онгъл (земите около делтата на р. Дунав, населени от прабългарите на хан Аспарух преди създаването на държавата ни), днешна Северна България и земите на юг от Стара планина, отстъпени на хан Тервел от византийския император Юстиниан ІІ през 705 година (областта Загоре).
От легендата на историческата карта е видно, че по времето на хан Крум и неговите наследници - хан Омуртаг, хан Маламир и хан Пресиян (владетели на България през първата половина на ІХ век),  територията на българската държава е разширена. Със зелен цвят на картата е отбелязано разширението по времето на хан Крум, а с бледожълт цвят – при хан Маламир и хан Персиян.
Територията на българската държава по времето на хан Крум е разширена на север от р. Дунав, като в нея са включени част от земите на Аварския хаганат. Превзета е крепостта Средец и прилежащия й район, както и земите около черноморските градове Варна и Месемврия. Това е отбелязано с черни стрелки на картата.
При управлението на хан Маламир и хан Пресиян към територията на България са присъединени и земите около Ниш, Охрид (Централна Македония) и има излаз на Егейско море (Южна Македония).
Българските ханове от първата половина на ІХ век значително уголемяват територията на България, тя става основен противник на Византийската империя в Европа и трета  военно-политическа сила на континента, редом до Византия и западната ни съседка - Франкската империя.Няма коментари:

Публикуване на коментар