Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

събота, 2 февруари 2013 г.

Защо княз Борис е един от великите българиАни Ангова, уч. от V Б клас,
Преподавател: Мария Николова
Учебна 2012/2013 година 

Княз Борис е един от великите българи, защото чрез покръстването на българския народ и разпространението на славянския език успява да запази и укрепи самостоятелната българска държава.
Княз Борис осъзнал, че чрез приемането на християнството ще сплоти славяните и прабългарите, като ги превърне в един народ - българи, и ще приобщи страната към другите европейски християнски държави. Той също осигурил траен мир за България в периода на управлението си, като приел християнството от Византия – традиционният ни враг на Балканите.
Княз Борис приел с радост учениците на Кирил и Методий, като те разпространили славянския език и писменост в цялата държава. Откривали се славянски училища, преписвали се създадените от солунските братя славянски книги и се пишели нови, подготвяли се български свещеници, учители и книжовници, в храмовете се служело на славянски език, който се разпространил между хората. По този начин княз Борис успял да превъзмогне духовната и културна зависимост на България от Византия.
Делата, които княз Борис е извършил за запазването и укрепването на самостоятелната българска държава го правят велик българин.

 Катрин Цекова, уч. от V Б клас 
Преподавател: Мария Николова
Учебна 2012/2013 година


В българската история княз Борис остава като един от най-мъдрите владетели. Той не се е отличавал с пълководческа дарба, не е бил завоевател и не е оставил територията на България по-обширна, отколкото я е получил от предшественика си хан Пресиян.
Княз Борис покръстил българите, което спомогнало за премахване на различията между славяни и прабългари и създало условия за изграждане на еднакви традиции и обичаи. С новата религия князът приобщил България към семейството на християнските европейски държави и към европейската култура, пречка за което било езичеството. Създал самостоятелна българска църква. Това са събития с важно значение за развитието на България.
Княз Борис приел с радост учениците на Кирил и Методий – Климент, Наум и Ангеларий, които развили широка просветна дейност. За кратко време Климент обучил над 3 500 ученици. Заедно с Наум успели да създадат образовани хора, които да могат да четат и пишат на славянски език, да преподават и създават култура. Заменяйки меча със силата на словото, княз Борис проправил пътя на България към по-нататъшен културен и политически възход, който достигнал своя връх при управлението на сина му Симеон.
Приносът на княз Борис дава основание на българската православна църква да го провъзгласи за светец, чиято памет се чества в деня на неговата смърт – 2 май 907 година.


Ивана Стоева, уч. от V Б клас
Преподавател: Мария Николова
Учебна 2012/2013 година


Наред с имената на Ботев и Левски, велики българи от нашата история, можем да сложим  и името на княз Борис. Един човек може да бъде наречен велик, когато животът му е достоен и делата му са в полза на всеобщото благо.
Княз Борис е владетелят от Средновековието, който покръства българския народ през 864 г. В средата на IX в.  България е голяма и  силна  държава, но  все още без единна религия. Това създава  пречки между българи и  славяни. Преценявайки международната обстановка и вътрешнодържавния живот, като далновиден владетел и политик, Борис повежда народа си по път, който  би могъл да  му донесе само полза. Новата религия заличава  различията между етническите групи, превръща ги  в един   народ – българи, донася  вътрешна  стабилност и международен  авторитет на  държавата  ни. Разумът и смелостта, които  княз Борис  проявява, чрез приемането на християнството показват, че той е един добър  владетел и  достоен  българин.
2 коментара: