Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

петък, 29 януари 2016 г.

"Междувоенна България в изображения. Диагностично проучване по история и цивилизация в VІ клас", сп. "История", бр. 6, 2015

Няма коментари:

Публикуване на коментар