Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

четвъртък, 30 март 2017 г.

Твоят час: Да кихнеш в архиваЗвезделина Стоянова, Х Б клас

През март групата ни от клуб  "Из пътищата на историята" посети Националния държавен архив в София. Посрещна ни млада усмихната дама, която с голямо желание ни разказа за архива. Първо ни въведе във фоайето, в което се намират мебелите на Симеон Радев и скулптура на Атанас  Дудулов - грациозен пуяк. Основната дейност на Централния държавен архив е да осъществява издирване, комплектуване, регистриране, обработване, отчитане, съхраняване, опазване и предоставяне за използване и публикуване на документи на органите на управление, държавни институции и обществени организации, както и на документалното наследство на значими личности. Тук се намират и копия на документи за историята на България, съхранявани в чуждестранни архиви и други институции.  На територията на страната има 27 архива. В съответствие с основните си функции Националният архив е структуриран в следните отдели: „Комплектуване на архивни фондове и на документи от чужди архиви“, „Обработка на архивни фондове“, „Отчетност и съхранение на архивни фондове“ и „Използване на архивни фондове". След  20 години от създаването на документ той се предава за съхранение в архива. (документите, съхранявани в него са само след освобождението от османска власт).


Посетихме научната читалня и "Читалня 103",  или "Читалнята за граждански справки”. Не се задържахме много, за да не пречим на хората, използващи читалнята, но видяхме  нагледно как се издирват и използват документи.  Всеки документ има индекс, който отговаря за групирането му. Индекс "К" имат всички
документи преди 1944 г., индекс "А" притежават техническите документи, а индекс "П''-документите на БКП до 1989 г.В "Читалня 313" се съхраняват микрофилми. По-старите документи биват микрофилмирани, за да се избегне тяхното повреждане при ползване. Беше ни показано как се четат микрофилми и работата на машините за тяхното четене.
Видяхме и модерния букскенер за широкоформатни документи. Той е чувствителен към светлина, но дава ясна снимка на документите с изключително висока резолюция. Сниманитедокументи се качват в сайта на Държавния архив.
В архива ни показаха гербови марки и дори родословното дърво на Фердинанд. 


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Снимките са направени от Яна Атанасова от 10 В клас

Няма коментари:

Публикуване на коментар