Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

сряда, 5 декември 2012 г.

Българо - византийската война от 680 - 681 г.


Анализ на писмен документ

"А българите като видели това (т.е. бягството на византийските войски), започнали да ги преследват и повечето погубили с меч, а мнозина наранили. И като ги преследвали чак до Дунав, преминали го и дошли при т.нар. Варна...След като покорили измежду намиращите се там славянски племена т. нар. Седем племена, те (българите) поселили северите...до Верегава (вероятно дн. Върбишки проход), а към юг и запад до Авария оставили останалите седем племена, които им плащали данък. И тъй, след като се разширили в тези места, възгордели се и започнали да нападат и завладяват крепостите и земите, които били под ромейска власт. Принуден от това, императорът сключил мир с тях, като се съгласил да им плаща годишен данък за срам на ромеите..."

Из хрониката на Теофан Изповедник

Представено ни е историческо свидетелство, разказващо за българо-византийската война от 680-681 година. Автор на текста е византийският летописец Теофан Изповедник. Той разказва за това как прабългарите са завоювали части от византийските земи и са покорили намиращите се там славянски племена. Възгордяни от победата, според автора, българите продължили да нападат и завладяват крепости и други земи. Така създали държавата си, като дори със сключения мирен договор принудили императора да им плаща срамен за Византия данък.
Моите знания и разказът на летописеца не съвпадат с точност. Твърденията, че са покорили славяните и са заграбвали безпричинно територии не са верни. Прабългарите и славяните са се съюзили срещу Византия, за да запазят заедно независимостта си и да намерят добро място, където да създадат трайно своя държава. Създали са я с оръжие и с достойно спечелена битка.
Като се има предвид, че авторът е византиец, то е разбираемо защо българите са представени в лоша светлина.

Моника Кирилова, V а клас

    

Няма коментари:

Публикуване на коментар