Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

вторник, 1 ноември 2016 г.

Проект "Твоят час"

От месец ноември 2016 г. започват дейностите по проект "Твоят час". Историческият клуб в 138. СУ, създаден по програмата, се нарича "Из пътищата на историята" и е клуб по интереси, защото...

Няма коментари:

Публикуване на коментар