Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

петък, 26 януари 2018 г.

Твоят час: Скелет костите си клати...


Нашето клубче "Из пътищата на историята" участва в пилотния за Националния антропологичен музей към ИЕМПАМ – БАН музеен урок „Пътят на човека". Той беше част от подготовката и реализацията на проекта за учебен музей „Моето тяло“. По атрактивен начин ни бяха изложени интересни факти, спорни моменти и проблеми, стоящи пред изследователите във връзка с еволюцията на човека. След това ни беше обяснено нагледно как се разпознават намерените при археологически разкопки човешки кости по пол и по възраст, как се датират и пр.  
Снимките са дело на Яна Атанасова от 11 В клас.

Няма коментари:

Публикуване на коментар