Клуб "Историк"

Блогът е създаден на 2 декември 2011 година от Мария Николова, преподавател по история в 138. СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски". Поставя си три цели:
1. Да отразява работата на учениците в учебните часове по история и извън тях.
2. Да разпространява знание.
3. Да запали, разгори и поддържа любовния огън към историята у всеки.

неделя, 1 април 2012 г.

България при Асеневци

Анализ на историческа карта
.
Виктория от V А клас
Преподавател Мария Николова
Учебна 2011/2012 година
.
Династията на Асеневци  управлява Второто българско царство след освобождението от византийско владичество през 1187 година. При нейните владетели България разширява територията си, като включва всички земи, които са били превзети от Византия през 1018 година.
Въстанието на Асен и Петър (1185 – 1187) освобождава цяла Северна България – на изток до Черно море, на запад до Ниш, на север до р. Дунав и до областта Загоре на юг. Асен І (1187 – 1196) разширява територията, като присъединява Средецката област и земи по горното течение на р. Струма.
По-голямо разширение България получава при най-малкия брат Калоян (1197 – 1207). Новите територии, които той присъединява са Белградската и Браничевска област, Поморавието, Западна Тракия, Вардарска Македония и част от Южна Македония, като е убит при опит да превземе Солун. Земите на юг от Стара планина завоюва главно след битката при Одрин през 1205 година, когато разбива рицарските войски и пленява латинския император Балдуин.
След убийството на Калоян на престола се качва неговият племенник Борил (1207 – 1218). При него България търпи много поражения и губи много територии, като границите на държавата ни се свиват отново между р. Дунав и Стара планина. Затова той е детрониран и на негово място е коронясан за български цар синът на Стария Асен - Иван Асен ІІ (1218 – 1241).
Иван Асен ІІ е талантлив дипломат и предпочита преговорите пред войната. Не така, обаче, мисли епирският деспот Теодор Комнин, който нарушава договора с България и я напада. На картата е отбелязана най-важната битка, която Иван Асен ІІ води с епирците при Клокотница на 9 март 1230 година. Войските на Теодор Комнин са разбити, а той е пленен. В резултат на тази битка Иван Асен ІІ възстановява границите от времето на Калоян, присъединява още земи в Тракия, Македония и Албания, като Солунската област става васална на България – ядрото на Епирското деспотство. Така България става най-обширната държава в Югоизточна Европа и единствен православен патриаршески център на континента, като столицата Търново е наречена Втори Константинопол.
 

Няма коментари:

Публикуване на коментар